Божидар Атанасов Сапунджиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200088310
Колегия: София
Адрес: 1505; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Земен" 2, вх. Г
Телефон: (02) 8439066
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.4.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 10.4.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 10.4.1996 г.

Печат   Имейл