Божидара Здравкова Дафинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900354510
Колегия: София
Адрес: 1124; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Иван Асен ІІ" 1
Телефон: (02) 9448312
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 27.5.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 12.5.1992 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 16.03.2007 г. до 16.06.2007 г.

Печат   Имейл