Божанка Минчева Бончева - Титанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300131610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Позитано" 3, вх. Г, ет. 3, к-ра 349
Телефон: (02) 9866732
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 19.6.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 30.5.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-909 / 30.5.1986 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 01.10.2008 г.

Печат   Имейл