Богомил Димитров Соколов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800099910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Захарна Фабрика" , бл. 63, вх. " А" , ап. 4.
Телефон: (02) 4816303
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 08.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №38 / 08.3.2000 г.

Печат   Имейл