Богомил Венков Тодоров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900356410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 22, ет. 3, ст. 30
Телефон: (02) 9867662
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 01.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №66 / 13.4.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 14.07.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 06.11.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 26.01.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 27.04.2010 г. до 27.04.2013 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 15.10.2010 г. до 15.04.2011 г.

Печат   Имейл