Богомил Ангелов Бонев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600245710
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Поп Богомил" 23, ет. 1, ап. 2 Телефон: (02) 9836307
Факс: (02) 9889790

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.1.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 12.1.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 12.1.2000 г.

Печат   Имейл