Богдан Трифонов Христов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300280110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Г. С. Раковски" 125
Телефон: (02) 9899811
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 01.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 01.6.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2005 г.

Печат   Имейл