Богдан Николов Дренски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000499510
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Позитано" №7, офис. 23 - 24. Телефон: (02) 9549991
Факс: (02) 8953010

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.11.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 26.10.2010 г.

Печат   Имейл