Богдан Михов Радойнов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200065510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул."Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 3, кантора 331
Телефон: (088) 8713669
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.8.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 23.7.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 23.7.2003 г.

Печат   Имейл