Богданка Николова Дончева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400167210
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Княз Борис І" №52, ет. 3.
Телефон: (088) 8605996
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.3.1985 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.07.2008г.

Печат   Имейл