Богдана Григорова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100253910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Иван Денкоглу" 30, ет. 1, а. к. 5
Телефон: (02) 9808415
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.9.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 06.7.1990 г.

Печат   Имейл