Благородна Николова Бунева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900120810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Цар Асен" №28, ет. 3, ап. 5. Телефон: (02) 9506827
Факс: (02) 9506827

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.11.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 06.11.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 06.11.1996 г.

Печат   Имейл