Благой Янков Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600274410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Иван Шишман" 35, ет. 3, ап. 10
Телефон: (02) 9863275
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 11.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 11.3.1998 г.

Печат   Имейл