Благой Стефанов Петров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200385010
Колегия: София
Адрес: 1750; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Младост-1", бл. 25, вх. В, ет. 5, ап. 85
Телефон: (02) 771422
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 05.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №30 / 26.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 26.1.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.10.2008 г.

Печат   Имейл