Благой Петров Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000152310
Колегия: София
Адрес: 1808; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Генерал Георги Вазов" №21 - А. Телефон: (02) 4414233

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 20.5.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 20.5.1998 г.
Наказание: Порицание наложено на 08.05.2008г.
Наказание: Порицание наложено на 08.07.2008г.

Печат   Имейл