Благой Драгомиров Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600168110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Княз Борис І" 41, ап. 3
Телефон: (02) 9516318
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 25.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 12.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 12.10.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 29.02.2008 г.

Печат   Имейл