Благой Асенов Чорбаджийски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200342810
Колегия: София
Адрес: 1330; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Красна поляна" , бл. 331Б, вх. Б, ет. 15, ап. 152
Телефон: (089) 4436227
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 18.9.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 18.9.1996 г.

Печат   Имейл