Благовест Петков Дянков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000331110
Колегия: София
Адрес: 1373; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Суходолска" 2, бл. 123, вх. В, ет. 1
Телефон: (02) 8225285
Факс: (02) 8225285
Статус:
Дата на първоначално вписване: 10.6.1991 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №7 / 25.4.1991 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.01.2009 г.

Печат   Имейл