Благовеста Петрова Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000307710
Колегия: София
Адрес: 1408; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Йордан Йовков", бл. 9, вх. А, ап. 3
Телефон: (02) 8581356
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №76 / 02.10.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 03.01.2006 г.

Печат   Имейл