Благовеста Гатева Терзийска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900109410
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 81-83, ет. 2, ап. 7
Телефон: (02) 8528586
Статус:
Дата на първоначално вписване: 23.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 09.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №75 / 09.3.1994 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 27.09.2005 г.

Печат   Имейл