Блага Койчева Белчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900555710
Колегия: София
Адрес: 1408; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. България №9, ет. 3, офис. 9= Телефон: (088) 5949053

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.12.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №37 / 04.12.2012 г.

Печат   Имейл