Блага Димитрова Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000095510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. "А" , ет. 2, к-ра 238.
Телефон: (02) 9874147
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.4.1979 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №5 / 07.3.1979 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №660 / 22.3.1979 г.

Печат   Имейл