Бистра Томева Господинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200143510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Княз Борис І" 69
Телефон: (02) 9878814
Факс: (02) 9872889
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 17.5.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 17.5.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 03.08.2011 г.

Печат   Имейл