Бистра Любенова Панова - Дачева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000025110
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Бузлуджа" 49
Телефон: (088) 8809619
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 17.2.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №37 / 17.2.1999 г.

Печат   Имейл