Бисерка Михайлова Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000069110
Колегия: София
Адрес: 1330; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ж.к. Красна поляна, бул. "Възкресение" , бл. 232, вх. "В" , ет. 9, ап. 78. Телефон: (089) 8486852

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 12.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №23 / 12.10.1995 г.

Печат   Имейл