Бисерка Методиева Коцева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000571810
Колегия: София
Адрес: 1680; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Битоля" №18, вх. "Б" , ет. 4, ап. 31. Телефон: (02) 8692935

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 17.9.2013 г.

Печат   Имейл