Бисера Павлова Чекелева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800068210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София-град; град: гр. София; бул. "Княз Ал. Дондуков" №34, вх. "В" , ет. 2
Телефон: (02) 9870554
Факс: (02) 9815267
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 23.10.2001 г.

Печат   Имейл