Биляна Чавдарова Палавеева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800549010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Калоян" №10, ет. 2. Телефон: (02) 9801935
Факс: (02) 9801935
www: www.lukanov-gencheva.com

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.8.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 31.7.2012 г.

Печат   Имейл