Биляна Цецкова Тончева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500367710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Рачо Димчев" № 8, ет. 1
Телефон: (02) 9818522
Факс: (02) 9818522
www: www.tzpartners.net
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 01.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 01.10.2003 г.

Печат   Имейл