Биляна Илич Славова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800400710
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" №193 А, ет. 1, ап. 1 Телефон: (02) 9433852
Факс: (02) 9433852

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.5.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 01.11.2005 г.

Печат   Имейл