Атанас Тодоров Колев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300239610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" №189, ет. 3, ап. 5.
Телефон: (02) 9870165
www: adv.Kolev_lowoffice
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 03.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 03.6.1998 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.06.2011 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 29.06.2011 г.

Печат   Имейл