Атанас Станиславов Спасов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200055810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, Търговски дом, вх. Б, стая 212
Телефон: (02) 9874303
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.7.1956 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 15.6.1956 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №297 / 13.1.1956 г.
Наказание: Порицание наложено на 03.11.2009г.
Наказание: Порицание наложено на 04.11.2009г.

Печат   Имейл