Атанас Симеонов Симеонов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300306410
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Незабравка" 9, бл. 52, ет. 4, ап. 16
Телефон: (02) 8708811
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 27.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №23 / 27.4.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 01.06.2006г.

Печат   Имейл