Атанас Руменов Михайлов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000338310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Атанас Дуков 29
Телефон: (088) 7624705
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №60 / 07.4.2004 г.

Печат   Имейл