Атанас Петров Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000220610
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Позитано" №11 - А, ет. 2, ап. 6
Телефон: (02) 9813909
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.10.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 02.10.2001 г.

Печат   Имейл