Атанас Петров Атанасов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400093210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Уилям Гладстон" 58
Телефон: (02) 9712770
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.7.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 19.6.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 19.6.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 30.03.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.05.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл