Атанас Константинов Блидов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000559210
Колегия: София
Адрес: 1606; област: Софийска; община: Столична; град: гр. София; бул. "Ген. Скобелев" № 51, ет. 1, ап. 1 Телефон: (02) 9541446
Факс: (02) 9541446

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.1.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 22.1.2013 г.

Печат   Имейл