Атанас Кирилов Юруков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400307610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бу. "Княз Дондуков" 45, ет. 1
Телефон: (02) 9880954
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.12.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №28 / 22.11.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2007 г.

Печат   Имейл