Атанас Живков Върбанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000319310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Света София" 8, ет. 2, офис 2
Телефон: (02) 9807321
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №75 / 23.6.2004 г.

Печат   Имейл