Атанас Димитров Ставрев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800360710
Колегия: София
Адрес: 1172; област: София; община: Столична; град: София; ул. "165" 3, до КАТ
Телефон: (02) 710017
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 27.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №14 / 27.3.2002 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 29.11.2007 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 20.01.2008 г.

Печат   Имейл