Атанас Димитров Александров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700136810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, к-ра 209 Телефон: (088) 7718443

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 10.12.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №30 / 26.11.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №42 / 26.11.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2014 г.

Печат   Имейл