Атанас Атанасов Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000224410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 3, к-ра 367 Телефон: (02) 9881820

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 10.12.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №30 / 22.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №51 / 22.1.1993 г.
Наказание: Порицание наложено на 01.02.2010г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2012 г.

Печат   Имейл