Атанаска Георгиева Филипова-Петкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500374010
Колегия: София
Адрес: 1510; област: София; община: София; град: гр. София; ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 116, вх. А, ет. 3, ап. 9
Телефон: (02) 8401587
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 19.10.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 19.10.1994 г.

Печат   Имейл