Ася Николаева Тороманова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700556710
Колегия: София
Адрес: 2070; област: София-окръг; община: Пирдоп; град: гр. Пирдоп; ул. "Панагюрско шосе" , бл. 42, ап. 5 Телефон: (088) 7958672

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.12.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №38 / 11.12.2012 г.

Печат   Имейл