fbpx

Ася Георгиева Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000147110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Чарлз Дарвин" 10, ет. 1
Телефон: (02) 8700034
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 12.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 12.11.2003 г.