Асен Петров Илиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200271110
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Лагера", бл. 50, вх. В, ет. 5, ап. 48
Телефон: (02) 8511032
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.3.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №28 / 27.10.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 27.12.2008 г.

Печат   Имейл