Асен Николов Илиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800333910
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Фритьоф Нансен" 31, ет. 2
Телефон: (02) 8592124
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.8.1963 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 02.7.1963 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №5435 / 29.4.1963 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 23.01.2006 г.

Печат   Имейл