Асен Крумов Наумов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200438110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Славянска" № 22, ет. 3, ап. 8
Телефон: (02) 9862087
Факс: (02) 9814086
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.2.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 15.9.1992 г.

Печат   Имейл