Асен Каменов Попов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000162310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Неофит Рилски" 32
Телефон: (02) 9892947
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.9.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 06.7.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 06.7.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2006 г.

Печат   Имейл