Асен Александров Угрински

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600031410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 29, ет. 3, к. 2
Телефон: (02) 9884814
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.4.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 26.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 26.3.2002 г.

Печат   Имейл